17.11 2022 – 20:01 2023
ArtSpace Södertörn

Vara plats/Be Space


Lina Bjerneld, Astrid Svangren och Erik Uddén17 november 2022 – 20 januari 2023.
Vernissage torsdagen den 17 november kl. 16.00 -18.00.

Panelsamtal 12 januari kl 16:00 mellan konstnärerna och konstvetare Joel Odebrant.
02.06 - 06.06 2022 

NKF, Risk(u), StockholmLina Bjerneld / BILD
Välkommen på release av måleri-zinet BILD på NKF (RIsk(u), Malongen, Nytorget

BILD nr 1 Spring/Våren
Medverkande konstnärer: Malin Petersson, Sigrid Sandström, Lina Bjerneld

BILD är ett zine som ger utrymme för konstnärligt undersökande och praktik som är relaterad till måleri. BILD kommer utgöras av samarbeten i behov av ett öppet, ännu inte definierat, utrymme för att kunna formuleras och ges ut som en serie.

BILD är ett försök att definiera och uppmuntra en måleri diskussion lokalt. Vilket också skapar möjlighet för alternativa utställnings-sammanhang och samtal.26.05 - 29.06 2022 Örebro KonsthallBluet Lina Bjerneld och Susanna Jablonski


Örebro Konsthall
Curator Jun-Hi Wennergren Norling


Bluet är ett möte mellan Lina Bjernelds målningar och Susanna Jablonskis skulpturer. Två konstnärskap som förenas av att förmedla och spegla existentiella tillstånd bortom språket och som genom sina respektive praktiker för dialog med rum och platsers ursprung. Där Bjernelds figurativa målningar skildrar psykologiska skeenden skapar Jablonski skulpturala poetiska ögonblickssituationer av varandet. Med avstamp i byggnadens historia som bank, närmar sig Jablonski och Bjerneld i utställningen Bluet frågor om tid, ägande och värde. Vi möter ett urval av äldre och nyproducerade verk som tillsammans förvandlar rummen till visuella klangrum. En duett i blått.

I Bjernelds nya målningar undersöker hon bilder som speglar olika tillstånd som att ha pengar eller avsaknad av pengar skapar. Människovärde sätts i relation till det abstrakta i pengars natur och dess sammanbundenhet med makt och frihet. Monumentalmålningen Himlavalvet kom till genom en vilja att jobba med ett motiv utan fasta förhållanden och för Bjerneld blev det en anledning att lyfta blicken från marken. ”Färg är alltid under förhandling i en måleriprocess, men genom att endast arbeta i en färg, i detta fall den blåa, kan färgen istället bli ett eget tillstånd.” Himlen har fyllts av vimplar, flaggor, spjut och trumpeter men utanför bilden anar man ett pågående kaos.

I Jablonskis skulpturala värld förs material av olika betydelsebärande karaktärer samman till nya entiteter, somliga både bokstavligt och bildligt bärandes på varandra. I det gamla bankvalvet står en skulptur i cirkulärt formad mässingsplåt med bredd anpassad efter längden på de pappershanddukar som pressats samman inom cirkeln. Pappershanddukar – av det slag som vanligtvis används på offentliga toaletter – är återkommande material i Jablonskis skulpturer. I sin praktik använder hon ofta objekt och material med tidigare förutbestämda värden för att genom verken ifrågasätta hur vi värderar vår omgivning. Det förflutna, såsom det formas och transformeras genom tiden bärs fram av dessa olika materialiteter. Skulpturerna för ett pågående samtal med historien och det självbiografiska såväl som med varandra och platsen de intar.
25.11 2021 Lecture: Lina Bjerneld The drawing space

Figuration, representation and visibility
A painting symposium organized by the Royal Institute of Art and Konstfack.


2021

-The Institute of Reproducibility Kfou research, Kungl. Konsthögskolan  - Lina Bjerneld and Jenny Olsson,

-Spaghettini, NKF- Lina Bjerneld and Kajsa Astrid Nylander