Selected texts and publications
Lina Bjerneld D-d-d-d-ing Konstakademien
Editor: Isabella Nilsson
Texts; Lars Erik Hjertström Lappalainen, Stiltje, skimmer

Nadia Hebson, d-d-d-ing ( a stutter )

The Reciprocity of Seeing / Seendets ömsesidighet
Text for the Royal Institute of Art's master degree catalog 2019
Editor: Sara Rossling

Klockspelet / Carillon
ISBN 978-91-639-9395-4
With external text;
Reproducerbarhetens estetik by Lars Erik Hjertström Lappalainen

Lina Bjerneld about Lucy Skaer, Kunstkritikk.se
27.07.2016

Studio Talks: Thinking Through Painting
Lina Bjeneld; Are you a painter because you paint or do you paint because you are a painter
ISBN 978-91-87543-54-8 Arvinius+Orfeus Publisching 2010
Editor: Kristina Bength, Jonathan Habib Engqvist, Jan Rydén, Sigrid Sandström

Lars Erik Hjertström Lappalainen, För all tid,
Fullersta Gård 2015

New Beginnings, Open house IASPIS catalouge
Lina Bjerneld; Black Flag Flyer
Konstnärsnämden
Editor: Sinziana Ravini

Print, Re-production & Publication in the Era of an Assumed Unnessecity
2007 Fanzine
Editor: Willem Oorebeek
AboutMagnus Bons, Lina Bjerneld på Konstakademien, Konsten.net

Frans Josef Petterson, Själen i karantän, Kunstkritikk.se

Susanne Slöör, Den stammande tiden, Omkonst
 
Lotta Ekfeldt, Det undertryckta begäret, Omkonst 181020

Joanna Persman, Lina Bjernelds måleri kliver ut irummet SvD 151008 s 29

Leif Mattson, Att bryta med ett uttryck men bevara ett språk, Omkonst.se 150930

Frans Josef Petersson, En skev relation till nuet, Kunstkritikk.se 290915

Erika Treijs, Stockholms bästa konstutställningar just nu 150919 s 14

Linda Petersson, Om att drömma sig in i en miljö Länstidningen 141111 s 14

Oscar Mangione, frivillig inställelse.. , Xet museet, Botkyrka konsthall

Jacqueline Hoang Nguyen Tidskriften Ful 4:08