26.05 - 29.06 2022 Örebro KonsthallBluet Lina Bjerneld och Susanna Jablonski


Örebro Konsthall
Curator Jun-Hi Wennergren Norling


Bluet är ett möte mellan Lina Bjernelds målningar och Susanna Jablonskis skulpturer. Två konstnärskap som förenas av att förmedla och spegla existentiella tillstånd bortom språket och som genom sina respektive praktiker för dialog med rum och platsers ursprung. Där Bjernelds figurativa målningar skildrar psykologiska skeenden skapar Jablonski skulpturala poetiska ögonblickssituationer av varandet. Med avstamp i byggnadens historia som bank, närmar sig Jablonski och Bjerneld i utställningen Bluet frågor om tid, ägande och värde. Vi möter ett urval av äldre och nyproducerade verk som tillsammans förvandlar rummen till visuella klangrum. En duett i blått.

I Bjernelds nya målningar undersöker hon bilder som speglar olika tillstånd som att ha pengar eller avsaknad av pengar skapar. Människovärde sätts i relation till det abstrakta i pengars natur och dess sammanbundenhet med makt och frihet. Monumentalmålningen Himlavalvet kom till genom en vilja att jobba med ett motiv utan fasta förhållanden och för Bjerneld blev det en anledning att lyfta blicken från marken. ”Färg är alltid under förhandling i en måleriprocess, men genom att endast arbeta i en färg, i detta fall den blåa, kan färgen istället bli ett eget tillstånd.” Himlen har fyllts av vimplar, flaggor, spjut och trumpeter men utanför bilden anar man ett pågående kaos.

I Jablonskis skulpturala värld förs material av olika betydelsebärande karaktärer samman till nya entiteter, somliga både bokstavligt och bildligt bärandes på varandra. I det gamla bankvalvet står en skulptur i cirkulärt formad mässingsplåt med bredd anpassad efter längden på de pappershanddukar som pressats samman inom cirkeln. Pappershanddukar – av det slag som vanligtvis används på offentliga toaletter – är återkommande material i Jablonskis skulpturer. I sin praktik använder hon ofta objekt och material med tidigare förutbestämda värden för att genom verken ifrågasätta hur vi värderar vår omgivning. Det förflutna, såsom det formas och transformeras genom tiden bärs fram av dessa olika materialiteter. Skulpturerna för ett pågående samtal med historien och det självbiografiska såväl som med varandra och platsen de intar.